رمان مسیارروکه جزو کتابهای فرهنگی بود وپرتعداد توقفسه پیدامیکنم خیلی حجیمه امازندگی ودوران پیامبر شیرینی خاصی داره که آدمو دنبال خودش میکشه

کتاب روایت دوران بلال حبشی ه والبته غیر مستند وتنها ساخته وپرداخته ذهن نویسنده


عنوان:مسیا

نویسنده:سید مصطفی موسوی گرمارودی

ناشر:موسسه فرهنگی وهنری مسیا کیش

تعداد صفحات:624 صفحه


موضوع:روایت تاریخ دوران پیامبر اززبان بلال حبشی اذان گوی اول جهان اسلام


کتاب بااین جمله آغاز می شود:

"اینجا لاذقیه است بندرگاهی درکنار دریای روم. اینجا تبعید گاه من است.تبعید گاه اول من دمشق بود ومن باید تازمانی که خلیفهبافرماندار اودرشام جای جدید رابرای تبعیدم معین کنند دراین شهر بمانم."

ومی گوید مراازمدینه به دمشق فرستادند ودرحالیکه خود بلال برای شرکت درجنگ به شام می رود

کتاب به جهت رفع ابهامات  وسندسازی ومقابله باجعل احادیث زمان خلیفه وبه درخواست همسر بلال روایت می شود


داستان با روایت زندگی پدر ومادر مسیحی بلال به نام ریاح وحمامه شروع می شود و با ذکر مصایب و سختیهایی که آنان درراه رسیدن به سرچشمه حقیقت وآشنایی باآخرین فرستاده خداوند که درانجیل  بشارت داده شده راهی سرزمین مکه می شوند

حکایت آشنایی با افراد واشخاص متفاوت  وازجمله درجایی اشاره به اویس قرنی به عنوان راهبی که درراه رسیدن به دیار حق ، راهنمای بسیار بزرگیست


تصویر دوران اختناق و خدعه های یهودیان  ومسیحیت تحریف شده 

تمام دردها ومصایبی که بلال بعنوان برده متحمل می شود

درفصل سی وپنجم که شرح آخرین سفر حج باپیامبر روایت می شود وشرح خطبه غدیر وجانشینی حضرت علی علیه السلام که مناسبت زیبایی بااین ایام مبارک داشت

وسخن پایانی پیامبر" پروردگارا ،تودرهنگام روشن شدن این مطلب ومنصوب نمودن علی دراین روز این آیه را درباره اونازل کردی که: "امرئ=وز دین شمارا برایتان کامل نمودم ونعمت خودرابرشما تمام کردم وراضی شدم به این که اسلام دین شما باشد"(مائده-آیه 3)

تحلیل بنده:

عناوین مسیا وایلیا وارمیا و...موزون وآهنگین ومنسوب به انجیل به نوعی شعف روحانی ووجد عرفانی اشراق گونه میکشاند روح آدمی را

کتاب حاضر همانگونه که دربالا اشاره شده ،روایت استنادی متقن ومحکمی نداشته وبیشتربراساس ذهنیت داستان پرداز نویسنده شکل گرفته چرا که بارجوع به کتب مرجع هم نتوانستم درباره بلال وحضورش دربندر لاذقیه ویا راهب مسیحی بودن اویس قرنی ، مطلبی مشاهده کنم ودرهاله ای ازابهام تاریخی فرو مانده 

می توان گفت که کتاب مسیا بابهره گیری ازبخشی از حقایق تاریخی وپروبال دادن به آن باقوه تخیل توانسته به نوعی رمان تاریخی خلق کند


پرداختن به جزئیات وشرح وبسط طولانی ودرنتیجه حجیم شدن کتاب ازنقاط ضعف کتاب بود 

اولین کتابی بود که کامل نخواندم ونوشتمنظرات (5)
جمعه 5 شهریور 1395 ساعت 02:54
اتفاقا اتفاقات موجود در کتاب کاملا مستند هست دوست بزرگوارم اگر به منبع دسترسی پیدا نکرده اند دلیل بر رد و نبودن نیست نهایتا بفرمایند نتوانستم به منبعی برسم برخی از این منابع فارسی نیست عربی و یا عبری هستً
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ممنون میشم اسامی منابع رو بفرمایید
شنبه 11 مهر 1394 ساعت 14:57
سلام خداقوت
بنظرم اشکال شما وارد است نداشتن منابع/کتاب دینی با تاریخ فرق دارد.
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
خیلی مچکرم
پنج‌شنبه 9 مهر 1394 ساعت 19:59
معرفی خوبی داشتید
مثل همیشه

کتاب ِ مناسبتی ِ خوبی بود
خداقوت
امتیاز: 0 0
پاسخ:
چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 14:49
سلام
این یک روش است که قرار نیست استناد تاریخی بخواهد
شما کتاب سینوهه را که نگاه کنید مانند همین مسیا بلکه از این همه جزئی نگرانه تر است. اینها پردازشهای ذهنی داستان نویس است که بخشی از تاریخ را به سبک داستان و رمان به خورد خواننده می دهد. خواجه تاجدار ( سرگذشت آغا محمدخان قاجار) نیز همین گونه است
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
واقعیات تاریخی استناد میخواهند .وهمین نکته بدون استناد بودنش ماراازخواندن مطلب بازداشت
اگر استناد آنهم به دوران زندگی پیامبردرست صورت نگیرد که می شود همان جعل احادیثی که به قول نویسنده خودبلال باهمین دغدغه دارد کتاب را می نویسد

سینوهه وآغامحمدخان ازاین طیف نیست این گریزی به تاریخ اسلام است
چهارشنبه 8 مهر 1394 ساعت 12:52
سلام
واقعا استناد تاریخیش هم برای منم جای سوال بود
امتیاز: 0 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.