گزیده ای از کتاب امام باقر علیه السلام :جلوه امامت درافق دانش

 نوشته احمد ترابی

"امام  در خصوص فرو خوردن خشم فرمود: اگر سخن تورا تکذیب کردند ، سعی کن به خشم کشیده نشوی ، اگر تورا مدح وستایش کردند،خوشحال نشو واگر تورا مذمت کردند، نگران مباش وبیتابی نکن، باخودت بیندیش!اگر ایرادی به توگرفته اند  درتو هست،پس بدان که توبا خشمگین شدنت نزد خدا سقوط خواهی کرد،بیش از آنچه با این عیب می ترسی از چشم مردم بیفتی وسقوط کنی "


ونیز فرمودند:

" هیچ قدرت وتوانی (درکار آیی واصالت واهمیت ) به پای آن نیرویی که جلو غضب راسد می کند نمی رسد"


"سالروز میلاد امام محمد باقر علیه السلام  گرامی ومبارک باد"

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.