بیش از 36نفر در مسابقه نقاشی جشنواره رضوی ازکتابخانه ن والقلم شرکت نمودند که سه نفر ازاین افراد برنده استانی گردیدند:


✅-خانم سحر علیزاده

✅-خانم روژان داودی

✅-خانم سیده فاطمه خسروی


که جوایز ایشان به مدارس مربوطه جهت تحویل درسرصف ارسال گردید.


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.